COACHING-informacje

Indywidualne spotkania z rozwojem.

Spotkania mogą przyjmować różne formy, w zależności od oczekiwań i potrzeb osób. Celem działań indywidualnych jest pomoc w osiągnięciu osobistych celów rozwojowych, czy rozwiązaniu określonych problemów, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Towarzyszenie w rozwoju polega na:
  • poszerzaniu świadomości osoby (np. świadomość siebie, swoich mocnych stron, systemu przekonań, emocji, nawyków, zwiększanie wglądu w podejmowane działania i osiągane efekty),
  • zdobywaniu wiedzy o sobie, świecie, skutecznych sposobach działania, 
  • pogłębianiu umiejętności,
  • znajdywaniu nowych dróg do siebie, swoich celów, szukaniu nowych rozwiązań,
  • zwiększeniu motywacji do działania oraz wspieraniu w chwilach zwątpienia,
  • zaplanowaniu konkretnych kroków ku ustalonym celom i poprowadzeniu procesu.

Jeśli masz problemy, bądź cele do osiągnięcia – chcesz coś naprawić, lepiej zrozumieć, czy marzysz, by coś osiągnąć, te formy pracy rozwojowej są dla Ciebie:


Coaching wspierający (niedyrektywny) –
pomoc ludziom w stawaniu się kim chcą, pomoc w osiąganiu celów, niwelowaniu wewnętrznych barier i ograniczeń, motywowaniu. Osoba coachowana samodzielnie dochodzi do tego, jak funkcjonować efektywniej, jest autorem pozytywnej zmiany. Coach jest przewodnikiem, który za pomocą pytań prowadzi osobę w stronę celu.
Hasła kluczowe: partnerska rozmowa, samodzielność klienta, klient autorem pomysłów, wsparcie podczas procesu ze strony coacha (m.in. zadawanie pytań). 

Coaching dyrektywny – praca z klientem w kierunku konkretnej zmiany, osiągnięcia celów, uwzględniająca poradnictwo i wskazówki do efektywniejszego działania. Coach udziela rad, konsultuje rozwiązania i zachodzące zmiany, jest ekspertem w danej dziedzinie.
Hasła kluczowe: mówienie, instruowanie, modelowanie, ćwiczenie praktyczne w kierunku efektywnej zmiany.  

Terapia, pomoc psychospołeczna – praca z klientem nad rozwiązaniem trudności wynikających z przeszłości, które mają istotny wpływ na stan osoby w teraźniejszości. Działania skupiają się wokół pytania: co powoduje problem. Dzięki terapii klient podnosi jakość swojego życia, lepiej radzi sobie z trudnymi sytuacjami.   
Hasła kluczowe: słuchanie, wspieranie, uświadamianie, praca na przeszłości, praca ze zmianą. 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO