EMOCJE W BIZNESIE


 

Dajesz się ponieść emocjom?

 


WARTO, PONIEWAŻ: 

 • diagnoza poziomu inteligencji emocjonalnej,
 • zwiększenie świadomości własnych emocji,
 • zwiększenie kontroli własnych emocji i reakcji na nie,
 • umiejętne kierowanie uczuciami, myślami i przejmowanie za nie odpowiedzialności, 
 • asertywne wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych,
 • pogłębienie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych/ konfliktowych,  
 • rozwój zdolności rozpoznawania i kierowania emocjami u innych,
 • stworzysz efektywne relacje z ludźmi w sytuacjach zawodowych,  
 • Przeczytaj opinie uczestników: http://self-concept.eu/opinie-uczestnikow.

 

 
DLA CIEBIE, JEŚLI:

 • jesteś menadżerem i chcesz świadomie kierować emocjami swoimi i swoich pracowników, 
 • jesteś specjalistą i chcesz zwiększyć swoje umiejętności w zakresie panowania nad emocjami, 
 • chcesz zwiększyć swoją świadomość w zakresie sfery emocjonalnej oraz nauczyć się konstruktywnie radzić sobie z emocjami.

PROGRAM

 

 1. Emocje - diagnoza poziomu inteligencji emocjonalnej
  Test
  Rozpoczynająca gra szkoleniowa: „Torreador”, która została zaprojektowana w taki sposób, by ukazać strategie uczestników szkolenia w trudnych sytuacjach zawodowych. Cel do osiągnięcia: doświadczenie i przeanalizowanie, w jaki sposób reagujemy w różnych sytuacjach pod wpływem emocji.  

 2. Budowanie samoświadomości własnej sfery emocjonalnej
  Mechanizm powstawania emocji, uczuć (emocje, myślenie, uczucia, działanie)
  Spostrzeganie, ocena, rozumienie emocji
  Emocje pozytywne i negatywne
  Rozpoznawanie własnych emocji i ich skutków

 3. Zarządzanie i asymilacja emocji
  Samokontrola, czyli panowanie nad gwałtownymi emocjami i impulsami
  Kierowanie swoimi emocjami, wzbudzanie określonych stanów emocjonalnych
  Asertywne wyrażanie uczuć
  Przekotwiczanie negatywnych reakcji na pozytywne

 4. Emocje a relacje z innymi
  Rozpoznawanie i rozumienie emocji u innych
  Empatyczna komunikacja
  Umiejętność wczuwania się w nastroje i potrzeby innych
  Wpływ czynników emocjonalnych na zachowanie ludzi
  Łagodzenie sytuacji trudnych  

WAŻNE INFORMACJE O TRENINGU

 • trening interaktywny w środowisku biznesowym: minimum teorii, maksimum praktyki (gry szkoleniowe, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje, burze mózgów, praca z kamerą, psychodrama, case study, testy, scenki, analiza filmów),
 • przed szkoleniem program zostanie dopasowany do potrzeb uczestników biorących w nim udział (analiza przedszkoleniowa),
 • praca na własnych sytuacjach zawodowych,
 • grupa maksymalnie 12 osób, gwarantująca aktywne uczestnictwo,
 • możliwość darmowej konsultacji po treningu,
 • trenerzy: wieloletnie doświadczenie poparte praktyką zawodową i ekspercką wiedzą z zakresu proponowanego szkolenia,
 • szkolenie w centrum Wrocławia,
 • preferencyjne warunki finansowe przy dalszych działaniach rozwojowych (szkolenia, coaching).

 

 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

TERMINY:
17-18.04.2012, w godzinach: 9-17 (do uzgodnienia 8-16)

MIEJSCE: Wrocław, ul. Sokolnicza, przy pl. Jana Pawła II. Miejsce szkolenia jest uzależnione od ilości uczestników, zostanie jeszcze potwierdzone przed szkoleniem. 

CENA: 1100 PLN + 23% VAT
Cena treningu zawiera:
- indywidualną analizę potrzeb i oczekiwań (rozmowa telefoniczna, bądź spotkanie przy kawie),
- materiały szkoleniowe,
- indywidualną konsultację poszkoleniową,
- lunch i serwis kawowy,
- dyplom ukończenia szkolenia. 

RABATY:

- przy jednoczesnym zgłoszeniu drugiej osoby -5%,
- przy trzeciej i każdej następnej -10%,
- first minute: zgłoszenie do 06.04.2012 1000 PLN + 23% VAT


ZAPISY

Zgłoszenia przyjmowane są na 2 dni przed szkoleniem lub do
wyczerpania miejsc. W celu zgłoszenia się na trening proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy: 

      INTERESUJE MNIE SZKOLENIE     

lub wysłać e-mail na adres:
self-concept@self-concept.eu. W razie pytań proszę o bezpośredni kontakt: Aleksandra Mroczkowska, amroczkowska@self-concept.eu, Tel: 0 505 104 024.
Aktualności

Strona 1 z 13 > >>