EMOCJE W SPRZEDAŻY, czyli o zarządzaniu emocjami


Centrum Rozwoju SELF-CONCEPT zaprasza na trening: „EMOCJE W SPRZEDAŻY, czyli o zarządzaniu emocjami”.  Trening został tak skonstruowany, by uczestnicy dzięki praktycznym ćwiczeniom, specjalnie przygotowanym grom zwiększyli swój wgląd w siebie, uświadomili sobie, iż emocje stanowią podstawę wszystkich ludzkich interakcji. Uczestnicy popracują nad swoimi emocjami i ich wpływie na działania, jakie podejmują.


 

Dajesz się ponieść emocjom?

 


WARTO, PONIEWAŻ: 

 • diagnoza poziomu inteligencji emocjonalnej,
 • zwiększenie świadomości własnych emocji,
 • zwiększenie kontroli własnych emocji i reakcji na nie,
 • umiejętne kierowanie uczuciami, myślami i przejmowanie za nie odpowiedzialności, 
 • asertywne wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych,
 • pogłębienie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych/ konfliktowych,  
 • rozwój zdolności rozpoznawania i kierowania emocjami u innych (ludzie kierują się w sprzedaży emocjami),
 • nauczysz się sprzedawać klientom emocje,
 • stworzysz efektywne relacje z klientami,  
 • Przeczytaj opinie uczestników: http://self-concept.eu/opinie-uczestnikow.

 

  
PROGRAM

 1. Diagnoza poziomu inteligencji emocjonalnej
  Test
  Rozpoczynająca gra szkoleniowa: „Torreador”, która została zaprojektowana w taki sposób, by ukazać strategie uczestników szkolenia w trudnych sytuacjach: oporu, niezadowolenia czy obiekcji klienta. Cel do osiągnięcia: doświadczenie i przeanalizowanie, w jaki sposób reagujemy w różnych sytuacjach pod wpływem emocji.  

 2. Budowanie samoświadomości własnej sfery emocjonalnej
  Mechanizm powstawania emocji, uczuć (emocje, myślenie, uczucia, działanie
  Spostrzeganie, ocena, rozumienie emocji
  Emocje pozytywne i negatywne
  Rozpoznawanie własnych emocji i ich skutków

 3. Zarządzanie i asymilacja emocji
  Samokontrola, czyli panowanie nad gwałtownymi emocjami i impulsami
  Kierowanie swoimi emocjami, wzbudzanie określonych stanów emocjonalnych
  Asertywne wyrażanie uczuć
  Przekotwiczanie negatywnych reakcji na pozytywne

 4. Inteligencja emocjonalna a sprzedaż
  Rozpoznawanie i rozumienie emocji u innych
  Empatyczna komunikacja
  Umiejętność wczuwania się w nastroje klientów/ czego potrzebują klienci
  Wpływ czynników emocjonalnych na zachowanie ludzi w procesie sprzedaży
  Sprzedaż emocji - kierowanie emocjami klientów
  Łagodzenie sytuacji trudnych  

WAŻNE INFORMACJE O TRENINGU

 • trening interaktywny w środowisku biznesowym: minimum teorii, maksimum praktyki (gry szkoleniowe, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje, burze mózgów, praca z kamerą, psychodrama, case study, testy, scenki, analiza filmów),
 • przed szkoleniem program zostanie dopasowany do potrzeb uczestników biorących w nim udział (analiza przedszkoleniowa),
 • praca na własnych sytuacjach zawodowych,
 • grupa maksymalnie 12 osób, gwarantująca aktywne uczestnictwo,
 • możliwość darmowej konsultacji po treningu,
 • trenerzy: wieloletnie doświadczenie poparte praktyką zawodową i ekspercką wiedzą z zakresu proponowanego szkolenia,
 • szkolenie w centrum Wrocławia,
 • preferencyjne warunki finansowe przy dalszych działaniach rozwojowych (szkolenia, coaching).

 

 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

TERMINY:
I termin: 23-24.01.2012, w godzinach: 9-17 (do uzgodnienia 8-16)
II termin: 05-06.03.2012, w godzinach: 9-17 (do uzgodnienia 8-16)

MIEJSCE: Wrocław, ul. Sokolnicza, przy pl. Jana Pawła II. Miejsce szkolenia jest uzależnione od ilości uczestników, zostanie jeszcze potwierdzone przed szkoleniem. 

CENA: 1100 PLN + 23% VAT
Cena treningu zawiera:
- indywidualną analizę potrzeb i oczekiwań (rozmowa telefoniczna, bądź spotkanie przy kawie),
- materiały szkoleniowe,
- indywidualną konsultację poszkoleniową,
- lunch i serwis kawowy,
- dyplom ukończenia szkolenia. 

RABATY:

- przy jednoczesnym zgłoszeniu drugiej osoby -5%,
- przy trzeciej i każdej następnej -10%,
- first minute:
zgłoszenie I termin do 09.01.2012 1000 PLN + 23% VAT

zgłoszenie II termin do 17.02.2012 1000 PLN + 23% VAT


ZAPISY

Zgłoszenia przyjmowane są na 2 dni przed szkoleniem lub do
wyczerpania miejsc. W celu zgłoszenia się na trening proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy: 

      INTERESUJE MNIE SZKOLENIE     

lub wysłać e-mail na adres:
self-concept@self-concept.eu. W razie pytań proszę o bezpośredni kontakt: Aleksandra Mroczkowska, amroczkowska@self-concept.eu, Tel: 0 505 104 024.Aktualności

Strona 1 z 13 > >>