FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  • Poniższy formularz stanowi zgłoszenie chęci udziału w działaniach rozwojowych Centrum Rozwoju SELF-CONCEPT, tj: szkolenie, coaching, doradztwo, etc.
  • Podstawą rezerwacji miejsca na szkoleniu otwartym jest przesłanie niniejszego formularza zgłoszenia oraz dokonanie opłaty za uczestnictwo na konto bankowe firmy: 29 1140 2004 0000 3602 7127 7216 (chyba, że indywidualne ustalenia z klientem mówią inaczej).
  • W przypadku rezygnacji klienta z uczestnictwa w szkoleniu otwartym do 7 dni przed szkoleniem, Centrum Rozwoju SELF-CONCEPT zobowiązuje się zwrócić klientowi całość wpłaconej kwoty. W innym przypadku zobowiązuje się do wypłaty 70% kwoty, ze względu na poniesione koszty przygotowania.
  • Centrum Rozwoju SELF-CONCEPT zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca szkolenia, jak również prawo do odwołania szkolenia, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników szkolenia.
  • W przypadku odwołania szkolenia Centrum Rozwoju SELF-CONCEPT dokona zwrotu wniesionej przez klienta opłaty.

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Można również przesłać powyższe informacje mailowo: self-concept@self-concept.euBĄDŹ NA BIEŻĄCO


Chcesz być informowany o nowościach?
Zostaw do siebie kontakt, bądź obserwuj nas na FB.

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Dbamy o Twoją prywatność -
dane nie zostaną udostępnione osobom trzecim.