JAK DZIAŁAMY?

Naszym celem podczas dostarczanych działań rozwojowych jest stworzenie odpowiednich możliwości do doświadczania, wyciągania wniosków i kształtowania dobrych nawyków, poprzez stworzenie atmosfery akceptacji, wzbudzania ciekawości poznawczej, motywacji, kształtowania determinacji oraz ukazywania różnych perspektyw.

Przed szkoleniem, w trakcie i po szkoleniu możesz liczyć na nasze zaangażowanie w proces kształtowania zmian i wsparcie, m.in. dzięki:

  • ANALIZIE PRZEDSZKOLENIOWEJ, która stanowi punkt wyjścia do poznania potrzeb, oczekiwań i sytuacji wyjściowej, pozwalając nam stworzyć i dopasować działania rozwojowe do sytuacji i szkolonej grupy.
    Przykładowe działania: wywiad pogłębiony z osobami odpowiedzialnymi za program rozwojowy, wywiad ze zwierzchnikiem, spotkania z uczestnikami, rozmowy telefoniczne z uczestnikami, warsztat diagnostyczny, wywiady kompetencyjne, testy, ankiety, obserwacja uczestnicząca, analiza próbek pracy, mystery shopping.
  • Korzystaniu podczas naszych działań rozwojowych z różnorodnych METOD PRACY, które mają na celu realizację założonych celów rozwojowych.
    Przykładowe metody pracy: ćwiczeń integrujących, autoanalizy (samooceny), symulacji, ćwiczeń indywidualnych i w grupie, dyskusji moderowanych, burzy mózgów, ćwiczeń twórczych, gier szkoleniowych, studium przypadku (case study),wymiany doświadczeń, treningu umiejętności, kwestionariuszy, obserwacji, rozwiązywania problemów, pracy z kamerą, filmów, psychodramy, Teatru Forum.
  • Specjalnie przygotowanym MATERIAŁOM SZKOLENIOWYM, bądź materiałom poszkoleniowym, dopasowanym do sytuacji szkolonej grupy (trudne sytuacje z życia uczestników) oraz zawierające przydatną wiedzę i ćwiczenia do dalszej pracy.
  • ZADANIOM ROZWOJOWYM PO SZKOLENIU, pozwalającym na samodzielną pracę nad zmianą, utrwalenie zmian i kształtowanie pozytywnych nawyków, monitorowanie wypracowanych rozwiązań.
  • KONSULTACJOM POSZKOLENIOWYM dla uczestników oraz osób odpowiedzialnych za działania rozwojowe, mających na celu analizę sytuacji szkoleniowej, udzieleniu informacji zwrotnych, odpowiedzi na pojawiające się pytania oraz zastanowieniu się nad dalszymi działaniami rozwojowymi.
  • SESJOM COACHINGOWYM. Więcej informacji można znaleźć tu >>>