SALES-COACHING


SALES-COACHING
coaching sprzedażowy z indywidualnym treningiem rozwoju kompetencji


KORZYŚCI:

 • Długotrwały efekt zwiększania efektywności handlowców.  
 • Skuteczna zmiana nawyków, destruktywnych wzorców zachowań.
 • Spersonalizowane podejście rozwojowe, które często jest niemożliwe podczas działań grupowych.
 • Oszczędność czasu, ponieważ rozwijane są tylko te obszary, które są niezbędne z perspektywy osoby/ firmy.
 • Zwiększona motywacja, zaangażowanie i determinacja w dążeniu do celów.
 • Zyskanie informacji nt. potrzeby zmian przyjętych standardów sprzedażowych, czy o rodzaju wsparcia handlowców w codziennej pracy.
 • W konsekwencji dobrze przygotowanego i poprowadzonego coachingu, zwiększenie wyniku sprzedażowego.


CELE:

 • Pomoc w osiągnięciu celów sprzedażowych (indywidualnie, firmowo)  i rozwojowych, czy rozwiązaniu określonych problemów w procesie sprzedaży.
 • Poszerzanie świadomości osoby – świadomość systemu przekonań, nawyków, zwiększanie wglądu w podejmowane działania i efekty, diagnoza mocnych i słabych stron w procesie sprzedaży.
 • Rozwój konkretnych kompetencji sprzedażowych, szczególnie trudnych sytuacjach sprzedażowych dla danego handlowca.
 • Zdobywanie wiedzy i pogłębianie umiejętności dotarcia do celów.
 • Rozwój determinacji, zwiększenie motywacji, zaangażowania oraz pewności siebie sprzedawców w codziennych działaniach sprzedażowych.
 • Ukierunkowanie rozwoju kompetencji sprzedażowych poszczególnych osób, czy zespołów w firmie.
 • Ochrona przed stresem, wypaleniem, czy lękiem, które mogą pojawić się w kontaktach z klientami, szczególnie podczas sytuacji trudnych.


CZEGO MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ (w zależności od rodzaju coachingu):

 • Analizy, mającej na celu wspólne poznanie, zbadanie oczekiwań osoby/ firmy, zaplanowanie celów, stosowanych metod, rezultatów do osiągnięcia, diagnozy dobrych praktyk sprzedaży, obszarów trudnych.   
 • Indywidualnego programu rozwojowego, bazującego na zasobach handlowców, by uzyskać najlepsze wyniki w określonym czasie. Program bazujący na zasobach handlowców, ściśle dopasowany do ich wiedzy, umiejętności, przekonań oraz specyfiki branży.
 • Coach dzięki dostępnym mu narzędziom wydobywa, pogłębia oraz kształtuje kompetencje, które są pożądane przez osobę/ firmę.
 • Udzielenia wsparcia przez coacha w obszarach: motywacji, wzmacnia pewności siebie oraz kształtowania determinacji w dążeniu do celu, dzięki rzetelnej analizie podejmowanych działań i ich efektów, udzielaniu informacji zwrotnych.
 • Informacji zwrotnych mających na celu ukierunkowanie handlowca na skuteczniejsze działanie, jak również wzmocnienie pozytywnych zachowań.
 • Praktycznej wiedzy, mentoringu, działania – handlowcy otrzymują pozytywne wzorce zachowań, uczestniczą w symulacjach, inscenizowanych scenkach, realizują zadania rozwojowe.

 
REZULTATY:


KONTAKT:

BĄDŹ NA BIEŻĄCO