SPRZEDAĆ SIEBIE, czyli o autoprezentacji


Centrum Rozwoju SELF-CONCEPT zaprasza na:
SPRZEDAĆ SIEBIE, czyli o autoprezentacji". Trening został tak skonstruowany, by uczestnicy dzięki praktycznym ćwiczeniom, uświadomili sobie jak autoprezentacja wpływa na to, jak odbierają to inni, poznali zasady skutecznej autoprezentacji, nauczyli się w jaki sposób kreować dobre wrażenie, tym samym pracując w kierunku pogłębienia umiejętności wywierania wpływu własnym wizerunkiem.  
 

 

Nie umiesz sprzedać siebie?

 

WARTO, PONIEWAŻ:

 • zdiagnozujesz w jaki sposób postrzegają cię inni,
 • uświadomisz sobie swoje mocne i słabe strony w zakresie kreowania swojego wizerunku,
 • wyznaczysz sobie obszary rozwojowe w zakresie autoprezentacji,
 • nauczysz się bardziej świadomie wyrażać siebie słowem, jak i niewerbalnie, 
 • poznasz reguły wywierania określonego wrażenia na innych,
 • uświadomisz sobie możliwe błędy i bariery występujące w procesie autoprezentacji,
 • nauczysz się dobierać prezentację do odbiorców,
 • pogłębisz umiejętności perswazji i przekonywania odbiorców,
 • rozwiniesz swoje umiejętności autoprezentacyjne,
 • Przeczytaj opinie uczestników: http://self-concept.eu/opinie-uczestnikow
 
PROGRAM

 1. Wizerunek
  Efekt pierwszego wrażenia
  Rola wizerunku w naszym życiu
  Czynniki wpływające na to, jak postrzegają nas inni
  Błędy wpływające na ocenę wizerunku


 2. Sprzedaż siebie - rozpoznanie
  Świadomość siebie - autodiagnoza wizerunku
  Jak postrzegają mnie inni - analiza wizerunku
  Świadomość mocnych stron, które budują wizerunek
  Świadomość słabych stron - kontrola, obszary rozwojowe
  Moje myślenie o sobie (obraz siebie)
  Emocje


 3. Sprzedaż siebie - słowem malowany
  Techniki przyciągania i podtrzymania kontaktu, czyli jak mówić, by nas słuchano
  Jak mówić, by wywrzeć dobre wrażenie - techniki oddziaływania
  Ile, jak, do kogo mówisz  - typologia i potrzeby słuchaczy

  Retoryka - siła przekonywania


 4. Sprzedaż siebie - jak cię widzą, tak...
  Co przekazuje moje ciało (mimika, gesty, aparycja)
  Praca z ciałem, panowanie nad mową ciała
  Budowanie wizerunku ubiorem, kolorem - podstawowe zasady

 5. Sprzedaż siebie - praktyka czyni mistrza
  Przygotowanie do autoprezentacji
  Wyzwania rozwojowe - praca nad słabszymi stronami
  Trudne sytuacje
  Błędy i bariery autoprezentacyjne (udawanie, maski, przerysowanie, niedopasowanie, stres,...)


WAŻNE INFORMACJE O TRENINGU

 • trening interaktywny w środowisku biznesowym: minimum teorii, maksimum praktyki (gry szkoleniowe, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje, burze mózgów, praca z kamerą, psychodrama, case study, testy, scenki, analiza filmów),
 • przed szkoleniem program zostanie dopasowany do potrzeb uczestników biorących w nim udział (analiza przedszkoleniowa),
 • praca na własnych sytuacjach/przykładach,
 • grupa maksymalnie 12 osób, gwarantująca aktywne uczestnictwo,
 • możliwość darmowej konsultacji po treningu,
 • trenerzy: wieloletnie doświadczenie poparte praktyką zawodową i ekspercką wiedzą z zakresu proponowanego szkolenia (psycholog, aktor),
 • szkolenie w centrum Wrocławia,
 • preferencyjne warunki finansowe przy dalszych działaniach rozwojowych (szkolenia, coaching).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE


TERMIN: 27-28.03.2012, w godzinach: 9-17 (do uzgodnienia 8-16)

MIEJSCE: Wrocław, ul. Sokolnicza, przy pl. Jana Pawła II. Miejsce szkolenia jest uzależnione od ilości uczestników, zostanie jeszcze potwierdzone przed szkoleniem. 

CENA: 1000 PLN + 23% VAT
Cena treningu zawiera:
- indywidualną analizę potrzeb i oczekiwań (rozmowa telefoniczna, bądź spotkanie przy kawie),
- materiały szkoleniowe,
- indywidualną konsultację poszkoleniową,
- lunch i serwis kawowy,
- dyplom ukończenia szkolenia. 

RABATY:

- przy jednoczesnym zgłoszeniu drugiej osoby -5%,
- przy trzeciej i każdej następnej -10%,
- first minute: zgłoszenie do 12.03.2012
900 PLN + 23% VAT

 

ZAPISY

Zgłoszenia przyjmowane są na 2 dni przed szkoleniem lub do
wyczerpania miejsc. W celu zgłoszenia się na trening proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy: 

      INTERESUJE MNIE SZKOLENIE     

lub wysłać e-mail na adres:
self-concept@self-concept.eu. W razie pytań proszę o bezpośredni kontakt: Aleksandra Mroczkowska, amroczkowska@self-concept.eu, Tel: 0 505 104 024.Aktualności

Strona 1 z 13 > >>