SZTUKA ARGUMENTOWANIA I PERSWAZJI W SPRZEDAŻY


 

Brak siły przekonywania w procesie sprzedaży?

 

WARTO, PONIEWAŻ:

 • zdiagnozujesz swoje  kompetencje w zakresie argumentowania i perswazji,
 • nauczysz się budowania skutecznych argumentów,
 • poznasz narzędzia świadomego wpływu na decyzje klienta w procesie sprzedaży,
 • pogłębisz umiejętności argumentowania i wpływu,
 • zwiększysz swoją efektywność komunikacyjną w relacjac,
 • Przeczytaj opinie uczestników: http://self-concept.eu/opinie-uczestnikow

 

PROGRAM

 1. Na dobry początek - skuteczna komunikacja
  Diagnoza stylu komunikacyjnego w kontekście sprzedażowym

  Budowanie kontaktu warunkuje skuteczną perswazję
  Dostosowanie się do rozmówcy na poziomie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  Empatyczna komunikacja
  Zaangażowanie rozmówcy - odkrycie poglądów, postaw
  Komunikacja, wywieranie wpływu, perswazja, manipulacja

 2. Skuteczna argumentacja i perswazja
  Taktyki argumentacji - pozytywne, negatywne
  Struktura argumentacji - argumenty i kontrargumenty
  Język pozytywów i język nacechowany negatywnie
  Słowa wzmacniające przekaz
  Język korzyści

  Presupozycje - stosowanie ukrytych założeń

  Techniki wywierania wpływu
  Zastosowanie emocji w ukrytej perswazji
  System wzorców perswazji (14 strategii)

WAŻNE INFORMACJE O TRENINGU

 • trening interaktywny: minimum teorii, maksimum praktyki (gry szkoleniowe, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje, burze mózgów, praca z kamerą, psychodrama, case study, testy, scenki, analiza filmów),
 • przed szkoleniem program zostanie dopasowany do potrzeb uczestników biorących w nim udział (analiza przedszkoleniowa),
 • praca na własnych sytuacjach/przykładach,
 • grupa maksymalnie 12 osób, gwarantująca aktywne uczestnictwo,
 • możliwość darmowej konsultacji po treningu,
 • trenerzy: wieloletnie doświadczenie poparte praktyką zawodową i ekspercką wiedzą z zakresu proponowanego szkolenia,
 • szkolenie w centrum Wrocławia,
 • preferencyjne warunki finansowe przy dalszych działaniach rozwojowych (szkolenia, coaching).

 

 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

TERMIN: 08-09.05.2012, w godzinach: 9-17 (do uzgodnienia 8-16)

MIEJSCE: Wrocław, ul. Sokolnicza, przy pl. Jana Pawła II. Miejsce szkolenia jest uzależnione od ilości uczestników, zostanie jeszcze potwierdzone przed szkoleniem. 

CENA: 1200 PLN + 23% VAT
Cena treningu zawiera:
- indywidualną analizę potrzeb i oczekiwań (rozmowa telefoniczna, bądź spotkanie przy kawie),
- materiały szkoleniowe,
- indywidualną konsultację poszkoleniową,
- lunch i serwis kawowy,
- dyplom ukończenia szkolenia. 

RABATY:

- przy jednoczesnym zgłoszeniu drugiej osoby -5%,
- przy trzeciej i każdej następnej -10%,
- first minute: zgłoszenie do 23.04.2012
1100 PLN + 23% VAT

 

ZAPISY

Zgłoszenia przyjmowane są na 2 dni przed szkoleniem lub do
wyczerpania miejsc. W celu zgłoszenia się na trening proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy: 

      INTERESUJE MNIE SZKOLENIE     

lub wysłać e-mail na adres:
self-concept@self-concept.eu. W razie pytań proszę o bezpośredni kontakt: Aleksandra Mroczkowska, amroczkowska@self-concept.eu, Tel: 0 505 104 024.Aktualności

Strona 1 z 13 > >>