JAK

Dlaczego SELF-CONCEPT?

Ponieważ to obraz siebie, czyli wszystko to, co składa się na wiedzę o nas samych – kim jestem, jaki jestem, co mnie tworzy, ogranicza i dokąd dążę (z perspektywy jednostki, zespołu, organizacji). Jest centralną częścią osobowości, łączącą wiele aspektów funkcjonowania człowieka, mechanizmem wyjaśniającym jego zachowanie oraz źródłem rozwoju.

 

MISJA
Wierzymy, że o ponadprzeciętnych rezultatach decydują kompetencje miękkie, dlatego wspieramy w procesie poszukiwania dróg rozwoju, inspirując do lepszego zrozumienia siebie, przekraczania własnych ograniczeń, stawiania ambitnych celów oraz ciągłego doskonalenia.

 

TOŻSAMOŚĆ FIRMY
Nasz self-concept to pomagać w lepszym zrozumieniu oraz zarządzaniu sobą i biznesem, wykorzystując do tego szeroką wiedzę i umiejętności, narzędzia, osobowość, wartości, jakimi się kierujemy, jak również bazując na doświadczeniach z naszymi klientami, którzy cenią nas za (*na bazie badania satysfakcji klientów):

DOCIEKLIWOŚĆ = budowanie świadomości + przestrzeń do popatrzenia z innej perspektywy + dochodzenie do clue problemu + trafna identyfikacja potrzeb + szerokie spojrzenie

Zmora niejednego menadżera – upierdliwość, zadawanie trudnych pytań, strata czasu, a dla naszych klientów wartość przez duże W. Możliwość popatrzenia z wielu perspektyw, pełnionych ról, wiedzy i umiejętności, jakie posiadamy, pozwala nam trafnie identyfikować problemy, będących kluczem, pozwalającym otworzyć właściwe drzwi w zakresie pożądanej zmiany rozwojowej.

PRACA NA GŁĘBOKOŚCIACH = wchodzenie w głąb siebie (siebie, zespołu, organizacji) + koncentracja na głębszych strukturach poznawczych (myśli, przekonania, postawy, nawyki) + naprowadzanie na ścieżkę skutecznego myślenia

To, jacy jesteśmy, wpływa na to, jakie tworzymy zespoły, organizacje, rezultaty. Uświadomienie sobie tego, co nam pomaga, jak również przeszkadza w osiąganiu efektywności, pokazuje nam inną – niekiedy całkowicie różną – perspektywę oraz naprowadza na najistotniejsze kwestie.

KONCENTRACJA NA ROZWIĄZANIACH = zasoby, wartości, potrzeby, cele + bycie drogowskazem + doradztwo + poszukiwanie optymalnych rozwiązań

Pomagamy w odkryciu i wzmacnianiu zasobów. Jesteśmy przewodnikiem, doradcą, a przede wszystkim partnerem w procesie efektywnej zmiany. Wyznaczone cele i rezultaty do osiągnięcia są dla nas drogowskazem w zakresie poszukiwania rozwiązań.

PARTNERSTWO = otwartość + szacunek + zaufanie + współpraca + szczerość wypowiedzi + zaangażowanie

Chcemy współpracować z ludźmi, dla których tak samo jak dla nas, istotna jest dobra i przyjazna relacja oraz wzajemne zaangażowanie. Lubimy traktować naszych klientów i współpracowników, jak towarzyszy wspólnych celów rozwojowych.

PRAWDZIWE WSPARCIE = pozytywna zmiana + efekt + zaangażowanie + przestrzeń do samodzielności

Ważna jest dla nas pozytywna zmiana (rozumiana jako rezultat do osiągnięcia) i jej obserwowanie, dlatego w naszych działaniach pracujemy z zaangażowaniem na procesie. Dzięki temu zarówno przed, w trakcie i po szkoleniu możesz liczyć na naszą pomoc.

220V = energia + emocje + motywacja + determinacja do działania, zmiany i osiągnięcia rezultatu

Pozytywne podejście do ludzi oraz rzeczywistości pozwala nam skutecznie ukierunkowywać, pobudzać i wywierać pozytywny wpływ na innych. Szczególnie w sytuacjach trudnych, kiedy to przychodzi zwątpienie, pojawia się brak motywacji, czy do głosu dochodzą destruktywne strategie.