REZULTATY

CASE – WZROST WYNIKÓW BIZNESOWYCH:

SYTUACJA WYJŚCIOWA:

 • Firma zgłosiła się do SELF-CONCEPT, ponieważ prowadzone szkolenia sprzedażowe i wdrażane zmiany nie przekładały się na wskaźniki finansowe w firmie. Skuteczność docierania do nowych klientów przed podjęciem współpracy wynosiła: 2,5%.

ZAPROPONOWANE DZIAŁANIA:

 • Przeprowadzenie audytu efektywności sprzedaży.
 • Stworzenie nowej strategii sprzedaży.
 • Przeszkolenie z zakresu nowej strategii.
 • Konsultacje wdrożeniowe.
 • Coaching sprzedażowy.

EFEKTY:

 • Zwiększenie dynamiki sprzedaży o 66,67% w perspektywie pół roku.
 • Zwiększenie skuteczności docierania do klientów z 2,5% do 62,5%.
 • Rozwinięcie sprzedaży referencyjnej.
 • Zbudowanie relacji biznesowych opartych na długofalowej sprzedaży i poszerzaniu sprzedaży usług.

TOP 10 – REZULTATY DZIAŁAŃ SZKOLENIOWO-DORADCZYCH:

 • Zmiana destruktywnych wzorców zachowań sprzedawców oraz menadżerów, poprzez przygotowanie i przeprowadzenie audytu nawyków, zaprojektowanie działań naprawczych.
 • Zwiększenie skuteczności w zakresie docierania do klientów oraz przyspieszenia decyzyjności po stronie klienta poprzez stworzenie i wdrożenie nowych standardów sprzedażowych.
 • Eliminacja błędów i nieefektywnych działań sprzedażowych w firmie (stanowiska menadżerskie, specjalistyczne), dzięki przeprowadzonej diagnozie kompetencji sprzedażowych i dostosowaniu działań rozwojowych do grup oraz każdego indywidualnie.
 • Pozyskanie kluczowych dla firmy klientów (wyodrębniona nowa grupa docelowa) w założonej jednostce czasu poprzez analizę przyjętej strategii, przeprowadzenie analizy rynku, zbadanie potencjału i wielkości rynku, przygotowanie i implementacja nowej strategii sprzedażowej.
 • Zwiększenie jakości obsługi klienta w kilkunastu oddziałach firmy poprzez przeprowadzone działania audytowe wewnątrz firmy, badanie wglądu w decyzje klientów, ich satysfakcję oraz konsulting wdrożeniowy.
 • Skuteczne przeprowadzenie zmiany w organizacji – współtworzenie zmian w firmie, przygotowanie kluczowych osób do komunikowania zmian.
 • Stworzenie intencji strategicznej firmy (misja, wizja, wartości) oraz wyróżników organizacji, dzięki badaniu tożsamości organizacji oraz badaniu rynku, przy ścisłej współpracy z twórcą firmy, pracownikami i klientami.
 • Pogłębienie kompetencji komunikacyjnych na kluczowych dla danego projektu stanowiskach w firmie, poprzez przeprowadzenie wywiadów kompetencyjnych oraz zaprojektowanie działań szkoleniowych.
 • Zmniejszenie rotacji pracowników, utrzymanie motywacji pracowników, kształtowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy poprzez wdrożenie programu adaptacyjnego dla nowych pracowników.
 • Zwiększenie skuteczności menadżerów poprzez dostarczenie kompleksowego projektu szkoleniowego z zakresu: planowania i realizowania celów (swoje oraz zespołu), delegowania, budowanie zaangażowania i motywacji.

TOP 10 – REZULTATY DZIAŁAŃ INDYWIDUALNYCH:

 • Zwiększenie skuteczności prowadzonych działań sprzedażowych (wzrost skuteczności sprzedażowej z 1,25% do 50%), poprzez stworzenie indywidualnego programu rozwojowego (diagnoza, szkolenia, coaching, konsulting wdrożeniowy).
 • Diagnoza i zmiana destruktywnych wzorców zachowań.
 • Odkrycie przekonań, siatki przekonań, zniekształceń w myśleniu, które blokują realizację celów klienta oraz ich zmiana.
 • Identyfikacja przyczyn i skutków niezdrowego obrazu siebie, zbudowanie wiary w siebie, swoje możliwości.
 • Zwiększenie umiejętności wyrażania siebie (myśli, uczuć, potrzeb).
 • Praca z celami – odkrycie misji życiowej, celów życiowych oraz identyfikacja zasobów indywidualnych wspierających realizację celów.
 • Przyspieszenie realizacji celów poprzez motywowanie i budowanie determinacji – praca nad konkretnymi celami klientów.
 • Praca z emocjami: zbudowanie świadomości własnych stanów emocjonalnych, zmniejszenie/ wyeliminowanie poczucia krzywdy, poczucia winy, …).
 • Oswojenie lęków (lęk przed odrzuceniem, lęk przed porażką, lęk przed sukcesem, …) – doprowadzenie do sytuacji, w której lęk nie kieruje zachowaniem klienta, nie występuje wycofanie się z działań.
 • Doprowadzenie do awansu zawodowego – począwszy od zaplanowania, po stworzenie programu rozwojowego i późniejsze pogłębianie kompetencji.